JBX
How to JB

How to Schriftelijke Aanwijzing (e-learning) 

  

191228 voorkant How to SA


Wat?

JBX juridisch advies & training heeft in 2020 met trots de e-learning 'How to Schriftelijke Aanwijzing' gelanceerd. In deze e-learning leren de deelnemers hoe het hele proces van de schriftelijke aanwijzing verloopt. Van vooraankondiging tot en met bekrachtiging met dwangmiddelen. De deelnemers krijgen een beeld van waar schriftelijke aanwijzingen over kunnen worden gegeven en aan wie. Ze leren waar schriftelijke aanwijzingen aan moeten voldoen en wat de rechtsbescherming van ouders en kinderen tegen een schriftelijke aanwijzing is. De e-learning wordt afgesloten met een toets die met voldoende resultaat moet worden behaald.

How to SA kan complementair zijn aan uw eigen trainingsaanbod en deelnemers een basis geven van waaruit bijv. verdieping mogelijk is in een functiescholingstraject of fysieke/online bijeenkomt. 

How to SA is pre-lancering uitvoerig getest door jeugdbeschermers en unaniem als praktisch en waardevol bevonden. How to SA is geaccrediteerd met 2,2 SKJ-punten. 

Voor wie?

Jeugdbeschermers, gedragswetenschappers, secretariaatsmedewerkers, teammanagers en andere geïnteresseerden binnen een Gecertificeerde Instelling.

Waardering

review-5207277_1920

How to SA is door jeugdbeschermers gemiddeld gewaardeerd met 4 sterren!

Hoe?

Heeft u interesse om deze e-learning af te nemen voor uw medewerkers , neemt u dan contact met mij op voor de mogelijkheden.