JBX
How to JB

Welkom 

JBX biedt juridisch advies en training op het gebied van het civiele jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht. De jeugdbescherming is het hart van JBX.  JBX staat voor JeugdBescherming XDe X staat voor de verscheidene diensten die ik bied en/cliënten die ik kan ondersteunen.

De jeugdbescherming bevindt zich op het snijvlak van de juridische en pedagogische sector. Jeugdbeschermers zijn sociaal geschoold maar werken binnen een complex juridisch kader waarin zij moeten werken met rechten van ouders, pleegouders, maar bovenal de rechten van het kind. Een uitdagende klus waar JBX via advies en training graag haar steentje aan bijdraagt. Met als missie: jeugdbeschermers helpen toerusten voor hun ingewikkelde maar tegelijkertijd mooie vak.

JBX biedt daarvoor:

·        ondersteuning van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in de praktijk middels juridische advisering;

·        juridische deskundigheidsbevordering (kennis en vaardigheden) in en over de jeugdbescherming.

De jeugdbescherming staat niet op zichzelf. Beschermen doe je samen en in verbinding. Om deze reden richt JBX zich met het aanbieden van deskundigheidsbevordering ook op ketenpartners en andere organisaties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de (jeugdrecht)advocatuur, de rechterlijke macht, het voorliggend veld (wijkteams, CJG) en jeugdhulpaanbieders. 

De stijl van JBX laat zich vangen in de termen helder, praktisch en enthousiast met als pakkende en activerende slogan: How to JB.

computer-2048166_1920
20200110_215910_0000